Direct naar de inhoud.

Berm- en slootmaaien

Holstein B.V. verzorgt het maaien van alle soorten bermen en ruw gras. Het maaien en ruimen kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Dit is afhankelijk van de eisen die de opdrachtgever stelt, bijvoorbeeld met betrekking tot ecologisch beheer.

Maaien met behulp van klepelmaaiers:  Hierbij blijft het maaisel na het maaien verspreid over het veld achter.

Op deze manier wordt in één werkgang het gras gemaaid en geruimd. Dit is een groot voordeel bij zeer nauwe bermen en bij meterstrook maaien, waar in een later stadium de rest van de berm gemaaid wordt.

Ook de middenberm kunnen wij voor u maaien met een (linkse) vangrailmaaier. Ook het bij maaien met de bosmaaier wordt niet vergeten.

Wanneer er niet met machines vanaf de wal gewerkt kan worden, maken wij gebruik van onze maaiboot. Het doel van het maaien onder water is de doorstroming van het water te bevorderen.